Adresa. VOJISLAVA ŠĆEPANOVIĆA B.B. MOJKOVAC
GRADAC LOGO

DOO "Komunalne usluge - Gradac" Mojkovac

Putni nalozi


PUTNI NALOZIUGOVORI O KORIŠĆENJU MEHANIZACIJE
I OPREME VAN OSNOVNE DJELATNOSTI
12.06.-18.06.2023.
05.06.-11.06.2023.
29.05.-04.06.2023.
22.05.-28.05.2023.
15.05.-21.05.2023.
08.05.-14.05.2023.

01.05.-07.05.2023.- nije bilo izdatih putnih naloga
24.04.-30.04.2023.- nije bilo izdatih putnih naloga
17.04.-23.04.2023.
10.04.-16.04.2023.
03.04.-09.04.2023.- nije bilo izdatih putnih naloga
27.03.-02.04.2023.
20.03.-26.03.2023.
13.03.-19.03.2023.
06.03.-12.03.2023. - nije bilo izdatih putnih naloga
27.02.-05.03.2023. - nije bilo izdatih putnih naloga
20.02.-26.02.2023.
13.02.-19.02.2023.
 
06.02.-12.02.2023. - nije bilo izdatih putnih naloga
30.01.-05.02.2023.

23.01.-29.01.2023. - nije bilo izdatih putnih naloga
16.01.-22.01.2023. - nije bilo izdatih putnih naloga
09.01.-15.01.2023. - nije bilo izdatih putnih naloga
26.12.2022.-01.01.2023.

19.12.-25.12.2022.

12.12.-18.12.2022.

05.12.-11.12.2022.

28.11.-04.12.2022.- nije bilo izadih putnih naloga
21.11.-27.11.2022.- nije bilo izdatih putnih naloga
14.11.-20.11.2022.

07.11.-13.11.2022.

31.10.-06.11.2022.

24.10.-30.10.2022. - nije bilo izdatih putnih naloga
17.10.-23.10.2022

10.10.-16.10.2022.

03.10.-09.10.2022
.
26.09.-02.10.2022.

19.09.-25.09.2022.

12.09.-18.09.2022. - nije bilo izdatih putnih naloga
05.09.-11.09.2022.

29.08.-04.09.2022.

22.08.-28.08.2022.

15.08.-21.08.2022
.
08.08.-14.08.2022
.
01.08.-07.08.2022

25.07.-31.07.2022. - nije bilo izdatih putnih naloga
18.07.-24.07.2022.
 
11.07.-17.07.2022
.
04.07.-10.07.2022
.

27.06.-03.07.2022.

20.06.-26.06.2022
.

13.06.-19.06.2022
.

06.06.-12.06.2022
.

30.05.-05.06.2022
.

23.05.-29.05.2022
.

16.05.-22.05.2022.
09.05.-15.05.2022
.

02.05.-08.05.2022.-nije bilo izdatih putnih naloga
25.04.-01.05.2022.
21.04.-25.04.2022.-nije bilo izdatih putnih naloga
12.06.18.06.2023.- nije bilo ugovora
05.06.-11.06.2023.- nije bilo ugovora
29.05.-04.06.2023.- nije bilo ugovora
22.05.-28.05.2023.- nije bilo ugovora
15.05.-21.05.2023.- nije bilo ugovora
08.05.-14.05.2023.- nije bilo ugovora
01.05.-07.05.2023.- nije bilo ugovora
24.04.-30.04.2023.- nije bilo ugovora
17.04.-23.04.2023.- nije bilo ugovora
10.04.-16.04.2023.- nije bilo ugovora
03.04.-09.04.2023.- nije bilo ugovora
27.03.-02.04.2023.- nije bilo ugovora
20.03.-26.03.2023.- nije bilo ugovora
13.03.-19.03.2023.- nije bilo ugovora
06.03.-12.03.2023. - nije bilo ugovora
27.02.-05.03.2023.- nije bilo ugovora
20.02.-26.02.2023. - nije bilo ugovora
13.02.-19.02.2023. - nije bilo ugovora
06.02.-12.02.2023. - nije bilo ugovora
30.01.-05.02.2023. - nije bilo ugovora
23.01.-29.01.2023. - nije bilo ugovora
16.01.-22.01.2023. - nije bilo ugovora
09.01.-15.01.2023. - nije bilo ugovora
26.12.2022.-01.01.2023.- nije bilo ugovora
19.12.-25.12.2022. - nije bilo ugovora
12.12.-18.12.2022. - nije bilo ugovora
05.12.-11.12.2022. - nije bilo ugovora
28.11.-04.12.2022. - nije bilo ugovora
21.11.-27.11.2022. - nije bilo ugovora
14.11.-20.11.2022. - nije bilo ugovora
07.11.-13.11.2022. - nije bilo ugovora
31.10.-06.11.2022. - nije bilo ugovora
24.10.-30.10.2022. - nije bilo ugovora
17.10.-23.10.2022. - nije bilo ugovora
10.10.-16.10.2022. - nije bilo ugovora
03.10.-09.10.2022. - nije bilo ugovora
26.09.-02.10.2022. - nije bilo ugovora
19.09.-25.09.2022. - nije bilo ugovora
12.09.-18.09.2022. - nije bilo ugovora
05.09.-11.09.2022. - nije bilo ugovora
29.08.-04.09.2022. - nije bilo ugovora
22.08.-28.08.2022. - nije bilo ugovora
15.08.-21.08.2022. - nije bilo ugovora
08.08.-14.08.2022. - nije bilo ugovora
01.08.-07.08.2022. - nije bilo ugovora
25.07.-31.07.2022. - nije bilo ugovora
18.07.-24.07.2022. - nije bilo ugovora
11.07.-17.07.2022. - nije bilo ugovora
04.07.-10.07.2022. - nije bilo ugovora
27.06.-03.07.2022. - nije bilo ugovora
20.06.-26.06.2022. - nije bilo ugovora
13.06.-19.06.2022. - nije bilo ugovora
06.06.-12.06.2022. - nije bilo ugovora
30.05.-05.06.2022. - nije bilo ugovora
23.05.-29.05.2022. - nije bilo ugovora
16.05.-22.05.2022. - nije bilo ugovora
09.05.-15.05.2022. - nije bilo ugovora
02.05.-08.05.2022. - nije bilo ugovora
25.04.-01.05.2022. - nije bilo ugovora
21.04.-25.04.2022. - nije bilo ugovora